Privacy & Cookies

Privacy Beleid Wellens Women Nv

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden verwerkt door Wellens Women Nv

Nederrij 94 2200 Herentals

Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de dienst, de dienst na verkoop en om u informatie op te sturen. U kunt uw gegevens opvragen en verbeteren en u kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen. Het volstaat dat aan te vragen door  een e-mail naar volgend e-mailadres: klantenservice@wellenswomen.be

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen bij je Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan klantenservice@wellenswomen.be

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

Eigen cookies

Deze cookies worden ingesteld door Wellens Women en zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies: door deze cookies kunt u de website gebruiken en bepaalde door u gevraagde functies gebruiken, zoals taalvoorkeuren opslaan of de mogelijkheid om bestellingen op de website te plaatsen.

Analysecookies: deze website maakt gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie:

     Cookie instellingen in Internet Explorer

     Cookie instellingen in Firefox

     Cookie instellingen in Chrome

     Cookie instellingen in Safari

Welke cookies gebruiken wij op WEBSITE

 

Functionele cookies

Naam Domein Doel Geldigheid
Has_js www.wellenswomen.be ID Java script Tot einde sessie
SESS3ad8151a091591a8cf7b23a7b2f99ac3 www.wellenswomen.be Algemene sessiecookie ?
__atuvc www.wellenswomen.be Share content using AddThis 2 jaar

 

Niet-functionele cookies

Naam Domein Doel Geldigheid
_utma www.wellenswomen.be Google Analytics Tracking cookie 2 jaar
_utmc www.wellenswomen.be Google Analytics Tracking cookie Tot einde sessie
_utmz www.wellenswomen.be Google Analytics Tracking cookie 6 maanden

 

Links naar sites van derden

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacy beleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.