Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Cadeaubonnen

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

DOWNLOAD


ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

Wellens Women
Nederrij 94
2200 Herentals

klantenservice@wellenswomen.be
Telefoonnummer +32 (0)14/21.16.65
Ondernemingsnummer: 0406.419.904

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk . Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering  een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken (pdf, word of als tekst in de mail).  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

6. Als naast deze algemene voorwaarden op bepaalde producten aanvullend ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Als de uitgever van je kaart om een of andere reden weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje, ga naar je winkelmandje, kies “afrekenen”, vul je contactgegevens en facturatiegegevens in en ga je door naar de kassa van onze payment provider voor de betaling.  Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.  Je krijgt dan van ons een e-mail met de bevestiging van je bestelling, met daarin nogmaals een kopie van onze verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf) of terugbezorgen in onze winkel.

2. Als je je bestelling per post retourneert, betalen we je binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald

3. Voor retours via onze winkel dien je vooraf contact op te nemen met de winkel op klantenservice@wellenswomen.be of op +32 (0)14/21.16.65 met vermelding van je ordernummer.

4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.

5. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt moet dit, indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder.  Als de door ons geleverde goederen een beveiliging of verzegeling dragen en deze is beschadigd of verwijderd, nemen wij de goederen niet terug.

7. In elk geval nemen wij geen goederen terug:

  • Waarvan de beveiliging of verzegeling is verbroken
  • Die gedragen of gewassen zijn
  • Die sporen van gebruik vertonen
  • Schoenen met beschadigde zolen
  • Waarvan accessoires of onderdelen ontbreken
  • Ook cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden

8. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar klantenservice@wellenswomen.be of naar Wellens Women, Nederrij 94, 2200 Herentals. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Download formulier

ARTIKEL 5 DE PRIJS

1. Als we kortingen of prijsverminderingen hanteren, veranderen onze prijzen tijdens de periode van ons aanbod niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

3. We rekenen bovenop de prijs van uw bestelling wel verzendkosten aan van 7,50 euro voor bestellingen onder de 75,00 euro.  Als we in individuele gevallen beslissen om te leveren aan landen buiten de EU, rekenen we hiervoor voor alle bestellingen, ongeacht het bedrag ervan, 15,00 euro verzendkosten aan.

ARTIKEL 6  BETALING

1. Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmodules op onze website aanvaarden. We aanvaarden alle betaalmiddelen die aangeboden worden door onze payment provider Ogone (Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact).

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed die al bij de levering aanwezig waren, tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING

1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wanneer een artikel in stock is en besteld wordt voor 12u00 op werkdagen, wordt het in principe aangeboden op uw leveringsadres binnen 48 uur in België en Nederland of, bij uitzonderlijke leveringen buiten België en Nederland, binnen 72 uur.  Afwijkende leveringstermijnen worden u voorafgaand aan uw bestelling meegedeeld.

3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 7 dagen melden via klantenservice@wellenswomen.be of +32 (0)14/21.16.65 en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 9 NAUWKEURIGHEID FOTO’S

1. Wij hebben een professionele fotostudio om foto’s te maken van alle producten.  De kleur/pasvorm die op het scherm van jouw computer getoond wordt, kan echter verschillen vertonen met de werkelijke kleur/pasvorm van het artikel.  Wij doen er echter alles aan om onze producten zo goed mogelijk in beeld te brengen zodat jij als klant voldoende en correcte informatie krijgt.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 12 CADEAUBONNEN

1. Wij bieden twee soorten cadeaubonnen aan:

  • By mail: een online cadeaubon waarmee enkel online gekocht kan worden.  Je cadeaubon ontvang je onmiddellijk na bestelling in uw mailbox
  • By post: een online aan te kopen cadeaubon die door ons gemaakt wordt en verstuurd wordt naar het adres dat jij opgeeft.  Deze bon kan enkel in de winkel gebruikt worden.

2. Onze cadeaubonnen blijven 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop.      

3. Cadeaubonnen worden niet geretourneerd.

ARTIKEL 13 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via klantenservice@wellenswomen.be of op +32 (0)14/21.16.65 tijdens de onderstaande openingsuren:

Maandag tot zaterdag 09.30u tot 18.00u doorlopend
Zon- en feestdagen gesloten

We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgische Wetboek van Economisch recht.

DOWNLOAD

Download deze versie van de algemene voorwaarden.